Scroll Top

Deze lijst kan je helpen je 3 eigenschappen te kiezen:

Analyseren van probleem

Aandacht voor details

Aanpassingsvermogen

Accuraat

Ambitieus

Anticiperend

Argumenteren

Authentiek zijn

Besluitvaardig

Besluitvaardig

Betrokkenheid

Coachend ingesteld

Collegialiteit

Commerciële vaardigheden

Concentratie

Creativiteit

Discipline

Doelgericht/efficiënt

Doorzettingsvermogen

Draagvlak scheppen

Durf (om risico’s te nemen)

Empathisch/inlevend

Energiek

Feedback kunnen geven

Feedback kunnen ontvangen

Flexibel

Geduld

Goede gespreksvaardigheden

Helikopterview/overzicht hebben

Initiatief

Innovatief

Integriteit

Klantgericht

Kostenbewust

Kritisch kunnen denken

Kritiekbestendig

Kunnen delegeren

Kunnen doorvragen

Kunnen luisteren

Kunnen omgaan met macht

Kunnen omgaan met weerstand

Kunnen overtuigen

Kunnen plannen

Kunnen prioriteren

Kunnen voorzitten

Kwaliteitsgerichtheid

Leervermogen

Leidinggeven

Loyaliteit

Mensen kunnen stimuleren/motiveren

Omgang met leidinggevenden

Omgang met ondergeschikten

Omgevingsbewustzijn

Onafhankelijkheid

Ondernemend

Oog voor detail

Organisatiesensitief

Out of the box kunnen denken

Overwicht

Plannen

Presentatievaardigheden

Resultaatgericht

Sociaal, op anderen georiënteerd

Stressbestendig

Taakgericht

Verantwoordelijk

Visie hebben: op situaties, op toekomst en doelen

Zelfbeheersing

Zelfstandig kunnen werken

Zelfvertrouwen