Scroll Top

Privacy policy

Topbrief.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen.

We zullen je persoonlijke gegevens zonder je toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwt. Door ons een email te sturen kan je je gegevens laten verwijderen.

Wanneer je onze diensten gebruikt en hierbij inlogt of interactie heeft met onze platformen via je Google-account, kan het zijn dat je wordt gevraagd om toestemming te verlenen via de Google Oath toestemmingspagina. Deze toestemmingspagina wordt beheerd door Google en stelt je in staat om specifieke toegangsrechten te verlenen aan ons platform om bepaalde gegevens te verkrijgen en te gebruiken die zijn gekoppeld aan je Google-account.

Door deze toestemming te verlenen, stem je ermee in dat wij bepaalde gegevens mogen verzamelen en gebruiken. Deze gegevens kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, zoals je naam, e-mailadres, profielfoto en andere relevante informatie die je hebt verstrekt aan Google.

Het verlenen van toestemming via de Google Oath toestemmingspagina is optioneel, maar kan nodig zijn om bepaalde functies of diensten op onze platformen te kunnen gebruiken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken door je instellingen te wijzigen binnen je Google-account.

Wij gebruiken de gegevens die via de Google Oath toestemmingspagina worden verkregen alleen voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.